Zarządzanie kompetencjami jest nieodłącznym tematem dyskusji HR-owców. O kompetencjach rozmawia się, tworząc nowe stanowiska w organizacji, poszukując odpowiednich kandydatów do pracy, jak również oceniając potencjał pracowników w trakcie Development Center. W końcu poziom kluczowych kompetencji bada się, aby rozwijać je poprzez szkolenia.

Poradnik "Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista" pozwala usystematyzować wiedzę dotyczącą obszaru kompetencji. Czytelnicy dowiedzą się z lektury, jak tworzyć i wdrażać systemy zarządzania kompetencjami, w jaki sposób badać kompetencje podczas procesu rekrutacji i selekcji oraz planować ścieżki kariery, wykorzystując kompetencje. Reprezentanci wewnętrznych działów HR (zarówno specjaliści, jak i menedżerowie oraz HR Biznes Partnerzy) dzięki poradnikowi nauczą się, jak budować systemy zarządzania kompetencjami, aby maksymalizowały wzrost efektywności pracowników.

Dowiedz się więcej z książki
Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista 
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Autor książki, Grzegorz Filipowicz, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo-konsultingowej, dlatego w poradniku - oprócz perspektywy czysto organizacyjnej - znajdziemy także osobiste spostrzeżenia i refleksje eksperta. 

Uwaga! Nabywcom publikacji udostępniane są testy do oceny poziomu kompetencji i przygotowania do pełnienia ról zawodowych handlowca, pracownika administracyjnego, menedżera zespołu, menedżera projektów oraz dyrektora, wraz z graficzną prezentacją i omówieniem wyników.