Senat przyjął ustawę, która m.in. zamraża odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 r. Wprowadził jednak 3 poprawki.

Izba przyjęła z 3 poprawkami ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa m.in. zamraża wynagrodzenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach sektora finansów publicznych, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zatrudnionych w podmiotach objętych tzw. ustawą kominową oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz Pracy będzie służył, tak jak w latach poprzednich, do finansowania staży podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz do finansowania rezydentur.

Jedna z poprawek Senatu zakłada wyłączenie z zamrożenia pieniędzy na nowe etaty w Krajowym Biurze Wyborczym w 2015 r. Kolejna poprawka dopisuje wynagrodzenia marszałków i wicemarszałków obu izb parlamentu do listy wyjętych spod zamrożenia w przyszłym roku wynagrodzeń posłów i senatorów, a także innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Sejmu i Senatu.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 5 grudnia 2014 r.