Zamiast ok. 10.000 zł na konta parlamentarzystów wpływać będzie każdego miesiąca nieco ponad 8000 zł. Obniżka dotyczy tylko uposażeń. Drugi składnik wynagrodzenia posłów i senatorów, czyli dieta parlamentarna, pozostanie na niezmienionym poziomie (to dodatkowe 2505,20 zł brutto) - to środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Po zmianach uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która wprowadza obniżki, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 9 lipca pod poz. 1318. Zmiany nie wejdą jednak w życie od razu, a dopiero we wrześniu. W ustawie zapisano bowiem, że wchodzi ona w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Ustawa powstała po aferze z nagrodami, które premier Szydło wypłacała sobie i swoim ministrom. Jarosław Kaczyński zapowiedział wówczas nie tylko zmniejszenie uposażeń parlamentarzystów, ale i samorządowców. Obydwie zmiany są już gotowe. O zmianach w wynagradzaniu pracowników samorządowych można przeczytać tutaj* >>

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.