Od września mniej zarobi osoba pobierająca rentę socjalną
\

Od 1 września do 30 listopada 2013 r. renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2528,80 zł. To o 89,30 zł mniej niż w sierpniu.

Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł. Było ono niższe o 127,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r., które wynosiło 3740,05 zł.

Od 1 września do 30 listopada 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2528,80 zł. To o 89,30 zł mniej niż w sierpniu.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. kwota ta wynosiła 2618,10 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.