Na podstawie badania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2013 roku, brak doświadczenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji to główny powód bezrobocia wśród młodych ludzi. Pod koniec 2013 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 25 r. ż. najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy – 209,9 tys. osób (52,3 proc. młodych bezrobotnych), następnie bezrobotni ze stażem do 1 roku – 96,5 tys. osób (24,1 proc.) oraz od 1 do 5 lat – 91,9 tys. osób (22,9 proc.). Świadczy to o konieczności zaangażowania studentów w rozwój zawodowy jeszcze przed zakończeniem kształcenia. Jakie są dla nich możliwości rozwoju w Polsce?

Biznes otwarty na młodych

Wśród niektórych studentów ciągle obowiązuje przekonanie, że dobre wykształcenie wystarczy w znalezieniu idealnej posady. 33,5 proc. z nich opóźnia wejście na rynek pracy ze względu na kontynuowanie nauki. Według wyników konferencji „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2014 roku, zdecydowana większość pracodawców (ponad 75 proc.) doświadczało trudności w działaniach rekrutacyjnych właśnie ze względu na brak doświadczenia i motywacji kandydatów – wskaźnik ten był w roku 2013 nawet nieco wyższy niż w latach poprzednich.

Mimo to firmy zdają sobie sprawę z dużej konkurencji i z problemów z jakimi mierzą się osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy. Coraz częściej organizują programy praktyk i stwarzają studentom możliwości rozwoju, aby przekonać ich, że karierę można zacząć już na studiach. Traktują staże jako długofalową inwestycję w przyszłe kadry.

„Najbardziej obiecujące oferty przedstawiają duże marki o silnej pozycji na rynku i rosnącej liczbie tworzonych wakatów. Według tegorocznego raportu ‘Employer and Student Survey’ portalu Internships.com, aż 73 proc. dużych firm w Stanach Zjednoczonych rekrutuje stażystów w celu znalezienia pracowników na pełen etat. Podobne mechanizmy możemy obserwować obecnie w Polsce.”, mówi Przemysław Berendt, Wiceprezes ds. Marketingu w Luxoft, międzynarodowej spółce IT notowanej na nowojorskiej giełdzie.

Przykładem mogą być firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Według tegorocznego raportu ABSL centra usług z zagranicznym kapitałem zatrudniają już ok. 130 tys. specjalistów, a do końca 2015 r. liczba ta wzrośnie do 160 tys. np. Infosys BPO Poland zamierza zatrudnić w tym roku w swoim centrum w Łodzi nawet pół tysiąca nowych pracowników. Z kolei Capgemini Polska przygotowało na sezon wakacyjny ponad 100 płatnych miejsc stażowych. Jakich cech szukają te firmy u kandydatów?

„Z naszego punktu widzenia idealny praktykant to student lub absolwent kierunków finansowo-księgowych, ekonomicznych, logistycznych czy filologicznych. Ważne jest, aby dobrze znał przynajmniej jeden język obcy, był zmotywowany i posiadał zdolność logicznego myślenia.”, opisuje Magdalena Jędrzejczak, specjalista ds. rekrutacji w Infosys BPO Poland.

„Portfolio usług, które świadczy Capgemini Polska jest niezwykle bogate. Poszukujemy zarówno osób zainteresowanych odbyciem programu stażowego w dziale finansów, zakupów, czy obsługi klienta, jak i młodych adeptów informatyki i kierunków technicznych, którzy chcą się rozwijać w obszarach związanych na przykład z programowaniem, testowaniem czy wdrażaniem aplikacji. Co ważne, nasi praktykanci będą wspierać projekty, które prowadzimy zatem mają okazję poznać arkana naszego biznesu, zweryfikować swoją wiedzę w praktyce i zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia w międzynarodowym środowisku.”, tłumaczy Marta Pyzik, Senior Learning & Development Specialist, Capgemini Polska.

Praktyki przez całe lato i praca na lata

Dobrym sposobem na zdobycie pierwszego doświadczenia w pracy jest zgłoszenie się na letnie praktyki. Programy tego typu zyskują ogromne uznanie wśród studentów. Podczas ich trwania młodzi ludzie, często pod okiem swojego opiekuna, otrzymują programy szkoleń, zadania, które często mogą zaprezentować przed menadżerami projektów czy dyrektorami danego oddziału. Takie praktyki mogą owocować współpracą na długie lata – stażyści zostają w firmach i awansują.

Przykładem firmy wspierającej ścieżkę zawodową młodych ludzi, jest Skanska, która od 9 lat organizuje doceniany przez studentów Program Praktyk Letnich.

„Zależy nam na budowaniu z nimi dobrych relacji już teraz, na etapie kiedy są jeszcze studentami. To z myślą o nich stworzyliśmy Program Praktyk Letnich oraz Program Ambasadorzy Skanska. Warto wspomnieć, że 70% osób, które ukończyły Program Praktyk Letnich, znalazło w firmie zatrudnienie”, dodaje Katarzyna Skorupka-Podziewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Skanska.

„Na praktykach nauczyłem się ustalania priorytetów oraz odpowiedzialności za swoje decyzje. Mogę śmiało powiedzieć, że praca na budowie jest wymagająca, ale daje ogromnie dużo satysfakcji!.”, mówi Jarosław Skrok, uczestnik Programu Praktyk Letnich w 2012 roku, a obecnie inżynier budowy w Skanska S.A.

We wszystkich działaniach promocyjnych wśród studentów firmę wspierają Ambasadorzy – czyli studenci, którzy reprezentują Skanska na uczelniach przez cały rok akademicki. Do ich głównych zadań należy m.in. dbanie o wizerunek firmy, współtworzenie i organizacja wydarzeń na uczelniach oraz promocja Programu Praktyk Letnich. Dzięki tym działaniom najlepsi Ambasadorzy dostają się na praktyki w ramach projektów firmy. Współpraca ze studentami jest dla Skanska jednym z priorytetowych obszarów. Ostatnio firma otrzymała tytuł „Idealnego Pracodawcy” w kategorii „Inżynieria” oraz nagrodę „Firma dla Inżyniera”.

Pozytywne prognozy na przyszłość

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, coraz mniej młodych ludzi ma problemy z podjęciem pracy. W 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 25 r. ż. do poziomu 401,0 tys., tj. o 23,2 tys. osób (5,5%). Zmalał również udział tej grupy w liczbie bezrobotnych ogółem do 18,6%. Na pozostanie bez pracy zdecydowanie mniej narażone są osoby starające się o doświadczenie zawodowe już od najwcześniejszych lat studiów.

Więcej informacji na temat firmy i jej projektów jest dostępnych na stronie: www.skanska.pl