Podczas uroczystości otwarcia targów w imieniu Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy okolicznościowy list Przemysławowi Trawie, prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich przekazała Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.
Tradycyjnie swoje stoisko przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy odwiedzający je mógł porozmawiać z inspektorem pracy i uzyskać informację na temat przepisów bezpieczeństwa pracy. Zaprezentowano także ofertę wydawniczą PIP poświęconą głównie tematyce bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.
Uzupełnieniem bogatej ekspozycji targowej były liczne konferencje, wykłady oraz pokazy bezpiecznej eksploatacji maszyn. Jedną z konferencji zatytułowaną „Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy. Wymagania bezpieczeństwa maszyn” zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Współorganizatorami były: Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.
Pierwszym punktem konferencji było okolicznościowe wystąpienie Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu na temat zadań kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, w tym założeń Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Z kolei Wiesław Monkiewicz z firmy Simens oraz Grzegorz Golan z firmy PILZ przedstawili problematykę zagrożeń spowodowanych błędami konstrukcyjnymi oraz błędami w systemach sterowania w nowych maszynach, a także zagadnienia dotyczące zasad stosowania środków zabezpieczających maszyny przed wypadkami. Rafał Lisek, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wykazał, że nowoczesne technologie niewłaściwie stosowane mogą stanowić zagrożenia powodujące wypadek przy pracy. Na zakończenie spotkania Joanna Jerzycka–Bień i Monika Falkowska–Korek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu przedstawiły zagadnienia związane z prewencją wypadkową, zasadami dofinansowania działań podejmowanych na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych, a także zależności pomiędzy zagrożeniami wypadkowymi w zakładzie pracy a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne.
W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, a wśród nich pracodawcy, przedstawiciele służby BHP, osoby kierujące pracownikami, a także studenci wyższych uczelni technicznych.
W tegorocznej edycji targów „Innowacje – Technologie – Maszyny” uczestniczyło ponad 1000 wystawców z 27 państw. Wystawcy zaprezentowali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne maszyn i urządzeń dla takich gałęzi przemysłu jak spawalnictwo, metalurgia, plastyczna obróbka metalu, hutnictwo, lakiernictwo, transport, a także rozwiązania służące bezpieczeństwu i higienie pracy. Tegoroczną nowością w ekspozycji były rozwiązania służące bezpiecznej pracy w magazynie. Targi odwiedziło blisko 17 tys. osób.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.