Przedstawiając we wtorek wiceministrów, szefowa resortu Elżbieta Rafalska powiedziała, że poseł Stanisław Szwed, w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, będzie odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament prawa pracy oraz za dialog społeczny.

Polecamy: Szwed, Michałkiewicz i Zieleniecki zostali wiceministrami rodziny, pracy i polityki społecznej

Szwed przypomniał, że dialog społeczny to dział, którym zajmował się jeszcze w 2006 r., gdy pracował nad umową społeczną. "Było mi to najbliższe i to naturalne, że chcę się teraz tym zajmować, jako wywodzący się z Solidarności".

Zwrócił uwagę, że problemami rynku pracy też zajmował się od dawna - uczestniczy w strukturach wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia. "Stąd zainteresowanie rynkiem pracy, funduszami" - podkreślił. "W Sejmie oprócz komisji polityki społecznej pracowałem w komisji kodyfikacyjnej i szefowałem podkomisji stałej ds. prawa pracy, stąd takie przypisanie kompetencji w resorcie" - wyjaśnił.

Zapowiedział, że zaproponuje ponowne powołanie komisji kodyfikacyjnej do zmian prawa pracy, jako komisji zewnętrznej. "Nie jesteśmy w stanie siłami ministerstwa zrobić nowych rozwiązań. Jesteśmy w stanie stworzyć taką komisję ze znanych osób, które pracowały w komisji, lub zostaną do niej dokooptowane" - zaznaczył.

Zapewnił, że będzie na ten temat rozmawiał z prezydium Rady Dialogu Społecznego. "Trudno robić zmiany w kodeksie pracy bez partnerów społecznych. Chcemy, żeby była też ich akceptacja, że chcemy nad tym pracować" - dodał.

Wśród pierwszych zadań w resorcie wymienił też przygotowany przez PiS Narodowy Program Zatrudnienia z 2012 r. "Ten nasz program musi współgrać z ustawą wspierającą powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych ludzi, która właśnie wchodzi w życie" - zadeklarował. "Trzeba to skoordynować" - dodał.

Istotne i pierwszoplanowe są też w ramach jego obowiązków w resorcie sprawy dotyczące wynagrodzeń - dochodzenie do poziomu minimalnego wynagrodzenia na poziomie połowy przeciętnych dochodów i ustawa o minimalnej płacy godzinowej przy umowach zlecenia - 12 zł na godzinę.

"To są najważniejsze rzeczy, a z drobniejszych - zmiana w kodeksie pracy dotycząca tzw. syndromu pierwszej dniówki" - powiedział. Chodzi o zmianę zobowiązującą pracodawcę do sporządzenia na piśmie umowy z pracownikiem jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Szwed zapowiedział, że wraz z szefową resortu wejdzie do Rady Dialogu Społecznego, jako wiceminister zajmujący się dialogiem społecznym. Nowych członków Rady ze strony rządowej ma wskazać premier Beata Szydło, a prezydent powołać ich w miejsce członków poprzedniego rządu.

Przedstawiając Michałkiewicza, Rafalska przypomniała, że poseł był już ministrem pracy, a teraz będzie pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych i będzie odpowiadał za departament pożytku publicznego oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Michałkiewicz wśród pilnych spraw do załatwienia wymienił m.in. zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, choć - jak podkreślił w rozmowie z PAP - kwestiami związanymi ze świadczeniami zajmować się będzie inny wiceminister.

"Dyskutowaliśmy nawet dziś na ten temat, że sprawa jest dość pilna; na pewno będziemy chcieli jak najszybciej to rozwiązać" - powiedział. Przypomniał, że poprzednie kierownictwo resortu przygotowało projekt ustawy, jednak nie trafił on do Sejmu; do projektu zgłoszono wiele uwag, był krytykowany przez część środowiska osób niepełnoprawnych i ich opiekunów.

Trybunał, rozpatrując w zeszłym roku wniosek posłów PiS, uznał, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją.

"Na pewno sytuacja niepełnosprawnych w ostatnich latach zmieniła się, natomiast nie dla wszystkich grup, nie dla wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych. Więc na pewno trzeba będzie się pochylić też nad tymi środowiskami, które są najbardziej pokrzywdzone i ich sytuacja jest ciągle bardzo trudna" - ocenił wiceminister.

Pytany o ewentualne zmiany w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - również kadrowe - Michałkiewicz uznał, że jest za wcześnie, by o tym mówić.

Trzeci powołany już wiceminister - Zieleniecki - wykłada na Uniwersytecie Gdańskim - jest doktorem habilitowanym; pracował dla Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", m.in. reprezentował związek w sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Będzie odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego - zapowiedziała Rafalska.

Zieleniecki przypomniał w rozmowie z PAP, że jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także prawa pracy. Jest też członkiem zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, więc - jak podkreślił - z problematyką ubezpieczeń ma do czynienia na co dzień.

"Czuję brzemię odpowiedzialności związane przede wszystkim z planami obniżenia wieku emerytalnego - to jest na pewno priorytet, jeśli chodzi o departament ubezpieczeń społecznych" - ocenił. Wskazał również, że zbliża się termin waloryzacji świadczeń. "Mamy projekt ustawy o tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych, będziemy nad tym pracować" - powiedział.

"No i oczywiście jest problem ZUS-u. Skład zarządu jest bardzo nieliczny w tej chwili, nie ma prezesa, który jest odrębnym organem ZUS-u, mamy osobę pełniącą obowiązki" - mówił pytany przez PAP.

"Jest na pewno problem procedury powoływania prezesa ZUS - wiemy, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga przeprowadzenia uprzedniego konkursu i wiemy, że ta procedura jest powszechnie krytykowana" - mówił. "Podzielamy krytykę tej procedury; będziemy szukać jakichś rozwiązań - być może powrotu do procedury, która poprzednio obowiązywała" - zapowiedział wiceminister.

W obowiązującej od 1998 r. ustawie zapisano, że prezesa powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra pracy, złożony po zasięgnięciu po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej ZUS. Później dopisano w ustawie wymóg przeprowadzenia konkursu. Obecnie p.o. prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest członek jego zarządu Elżbieta Łopacińska.

Minister Rafalska zapowiedziała, że trzej pozostali wiceministrowie w resorcie powinni być znani do końca tygodnia.(PAP)