18 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia policjanci służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz policji sądowej, którzy nie ukończyli 40 lat powinni co 3 lata przechodzić badania lekarskie (m.in. u okulisty, laryngologa i neurologa), laboratoryjne (m.in. morfologia z rozmazem, poziom glukozy) i diagnostyczne (m.in. rtg klatki piersiowej i ekg spoczynkowe). Funkcjonariusze powyżej 40. roku życia badania te powinni przechodzić co 2 lata.
Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów innych formacji określają załączniki nr 2-4 do rozporządzenia. Wzory skierowania na badanie okresowe lub kontrolne oraz orzeczenia lekarskiego określają odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

Zobacz także: MSWiA pracuje nad rozporządzeniem ws. badań okresowych i kontrolnych policjantów>>