Na uczelniach w Polsce wciąż widać spadek liczby nowych studentów. W przypadku uczelni publicznych jest ich o 2,1% czyli 5,5 tys. mniej w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego. Na uczelniach niepublicznych było to z kolei ponad 7 tys. czyli 9,7%.

Skutki niżu demograficznego w tym roku były co prawda mniej dotkliwe dla uczelni, ale spadająca liczba maturzystów, którzy rozpoczynają starania o zdobycie wyższego wykształcenia, nadal stanowi problem. Większe powody do niepokoju uczelnie miały w poprzednim roku, kiedy liczba kandydatów na studia spadła aż o 15,6 tys. osób (16,9%) w przypadku uczelni prywatnych i o 31,9 tys. (10,9%), jeśli chodzi o uczelnie publiczne. Według analiz resortu nauki popularność tracą przede wszystkim studia niestacjonarne, na których liczba nowych studentów systematycznie spada zarówno w przypadku szkół publicznych jak i prywatnych.

Źródło: inf. pras. www.rynekpracy.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.