Nierówności płci na rynku pracy
\

Raport MOP „Globalne trendy zatrudnienia dla kobiet 2012” pokazuje, że wyższa stopa bezrobocia panuje wśród kobiet niż wśród mężczyzn na całym świecie.

Raport analizuje warunki zaangażowania kobiet na rynku pracy, poprzez oszacowanie i analizę pięciu kluczowych kryteriów: bezrobocie, zatrudnienie, aktywność zawodowa, luki sektorowe i segregacja zawodowa. Od 2002 r. do 2007 r., stopa bezrobocia wśród kobiet wynosiła 5,8 procent, w porównaniu z 5,3 procent w przypadku mężczyzn. Kryzys podniósł tę lukę od 0,5 do 0,7 punktu procentowego, a zniszczone zostało 13.000.000 miejsc pracy dla kobiet. Różnica płci w zatrudnieniu do proporcji ludności wzrosła przed kryzysem i pozostała na wysokim poziomie 24,5 pkt. Redukcja była szczególnie silna w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w krajach wysoko rozwiniętych. Zarówno wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn, jak i kobiet spadły w ostatniej dekadzie, głównie z powodu edukacji i starzenia się. Wskaźnik segregacji sektorowej pokazuje, że kobiety są bardziej ograniczone w wyborze zatrudnienia w poszczególnych sektorach. W rozwiniętych gospodarkach, zatrudnienie kobiet w przemyśle zmniejszyło się o połowę. Natomiast segregacja zawodowa pokazuje, że kobiety nadal są podzielone na poszczególne rodzaje zawodów.

Jak zauważa dyrektor wykonawczy UN Women, Michelle Bachelet, kobiety na całym świecie przyczyniają się do rozwoju gospodarki i jej wydajności, nadal jednak napotykają wiele barier, które uniemożliwiają im pełną realizację ich potencjału ekonomicznego. Raport zawiera szereg wytycznych politycznych, aby pomóc gospodarstwom domowym zmniejszenie uprzedzeń dotyczących płci w swoich decyzjach pracy i nierówności płci na rynku pracy, m.in. poprawę infrastruktury w celu zmniejszenia obciążeń domowych, czy promocja kampanii na rzecz właściwej realizacji przepisów przeciwko dyskryminacji.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.ilo.org, stan z dnia 12 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.