Jak napisano w programie PiS, problem nierówności płacowych kobiet i mężczyzn ma charakter globalny, występuje również w najbardziej rozwiniętych państwach świata. Według Indeksu Szklanego Sufitu, przygotowywanego co roku przez The Economist, Polska należy do krajów w których panuje większa równość zawodowa kobiet i mężczyzn niż przeciętnie wśród państw OECD.

 

Walka z nierównościami

- Zainicjujemy nowe rozwiązania legislacyjne, w tym podniesiemy obowiązujące standardy w Kodeksie Pracy i innych ustawach i zapewnimy szerszy katalog narzędzi do wyrównywania szans w środowisku zawodowym i do egzekwowania zasad w tym obszarze - napisano w programie PiS.

PiS chce, aby najwięksi pracodawcy przeprowadzali ankietę dotyczącą wynagrodzeń co dwa lata, w celu wykrycia, zaradzenia i zapobiegania nieuzasadnionym różnicom w wynagrodzeniach i innych warunkach zatrudnienia kobiet i mężczyzn.
- Wprowadzimy także obowiązek publikowania przez największe firmy raportów o równości wynagrodzeń. Celem jest zapewnienie przejrzystości dochodów i podjęcie działań w celu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W przypadku największych rozbieżności pracodawcy będą musieli opracować plan działania na rzecz wyrównywania wynagrodzeń, w którym określą w jaki sposób planują zlikwidować różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - zaznaczono.

 

Ponadto PiS zapowiedziało opracowanie kodeksu dobrych praktyk oraz wzmocnienie edukacji  w zakresie polityki równouprawnienia i praktyk antydyskryminacyjnych. 0 Co roku będziemy publikować raport „Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn”, który zaprezentuje aktualną sytuację i rezultaty działań na rzecz równości na rynku pracy - zapowiedziano. Dzięki regularnemu badaniu rynku pracy możliwe będzie wskazanie problematycznych obszarów, co pozwoli skuteczniej przeciwdziałać dyskryminacji oraz uruchamiać projekty skoncentrowane na danej kwestii.

Czytaj też: PiS chce składek na ZUS od dochodu; PO proponuje, aby odprowadzać od płacy minimalnej >>>