"Zespół badawczy prof. Zenona Wiśniewskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zanalizuje czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia i opracuje metodologię profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, którą będą mogły stosować publiczne służby zatrudnienia. Ekonomiści z Torunia otrzymali to zlecenie wygrywając przetarg zorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej" - poinformował we wtorek rzecznik toruńskiej uczelni Marcin Czyżniewski.

Jak zaznaczył, projekt przygotowany w Toruniu miał silną konkurencję: w przetargu wzięli udział również pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekonomiści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymają za wykonanie zadania 1,050 mln zł.
"Zespół ekonomistów pod kierownictwem prof. Zenona Wiśniewskiego obecnie realizuje wcześniejsze duże zamówienie badawcze dla ministerstwa, pod nazwą +Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy+ – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu" - poinformował Czyżniewski.
Prof. Zenon Wiśniewski kieruje Katedrą Gospodarowania Zasobami Pracy na toruńskim uniwersytecie. Jego badania naukowe koncentrują się na problematyce zatrudnienia i rynku pracy, a w szczególności polityce krajów Unii Europejskiej w tym zakresie.
Naukowiec zajmuje się także analizą procesów restrukturyzacji gospodarki narodowej. Opublikował ponad 180 prac naukowych, z czego znaczna część to publikacje zagraniczne. 50 artykułów profesora zostało wydanych w renomowanych czasopismach, opracowaniach zbiorowych i discussion papers w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.
Profesor uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, m.in. Fundacji Humboldta, Fundacji Commerzbanku, dwa razy stypendium NATO w ramach programu Democratic Institutions Fellowship, Phare-COST, Phare-ACE i Dekaban-Liddle Foundation. Prowadził także prace badawcze w ośrodkach europejskich: Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum fur Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także na uniwersytetach niemieckich w Monachium, Bambergu i Saarbruecken oraz brytyjskich w Glasgow, Manchester, Warwick, Leicester i Hull.

Od wielu lat uczestniczy w badaniach międzynarodowych w ramach programów Komisji Unii Europejskiej. (PAP)