Guru w dziedzinie HR Dave Urlich występował niedawno na HR Directors Business Summit, gdzie stwierdził, że działy HR muszą zacząć wychodzić poza swoją organizację i zawierać sojusze na zewnątrz. HR-owiec, który chce pełnić funkcję strategiczną nie powinien myśleć o problemach, z którymi zmaga się jego firma, ale przede wszystkim o problemach, z którymi zmaga się cały rynek.

Działy HR wyrosły z funkcji, która na początku była postrzegana jako administracyjna aż do strategicznej - ale aby tak było, HR musi skierować swoją uwagę na zewnętrzne rynki.

Tylko takie podejście może przynieść korzyści i rozwój dla organizacji.

Urlich nie skończył swojego wystąpienia na apelu, ale podał także receptę. Pierwszym krokiem w osiągnięciu tego celu jest pozwolenie klientom na stworzenie kultury firmy i określenie wartości, którymi powinna się kierować.

Czytaj więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2015/02/05/dave-ulrich-let-your-customers-define-your-culture-and-values.aspx

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 10 lutego 2015 r.