Zmiana formy organizacyjno-prawnej pracodawcy nie jest podstawą do zaprzestania wypłaty składników wynagrodzenia ustalonych w regulaminie.
Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja B., Adama M. i Henryka K. Pracowali oni w Cementowni Nowa Huta w Krakowie, przedsiębiorstwie państwowym przekształconym później w spółkę akcyjną. Pomimo zmiany organizacyjno-prawnej, pracodawca nie wypowiedział obowiązującego wówczas regulaminu wynagradzania. Zgodnie z nim, pracownikom cementowni przysługiwała premia z zysku (nagroda) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Do 1995 r. takie nagrody były wypłacane. Po przekształceniach wypłat zaniechano. Powodowie uważali, że nagroda im się należy i zażądali zapłaty zaległych premii (średnio po około 15 tys. zł). Sąd Najwyższy wskazał, że regulamin wynagradzania obowiązujący w przedsiębiorstwie państwowym przekształcił się z mocy prawa w zakładowy układ zbiorowy pracy. Dlatego zgłoszone przez powodów żądanie wypłaty z zysku miało umocowanie w przepisach prawa. Sąd wskazał, że obecnie o przyznaniu nagrody decydują inne organy pozwanej cementowni - nie te wskazane w regulaminie. Sposób podziału zysku zapisany w regulaminie jednak jest taki sam jak przed przekształceniem cementowni (sygn. akt I PK 61/07).
źródło: Gazeta Prawna. Maria Sankowska, 19 listopada 2007 r.