Ostatnie tygodnie nie mają precedensu w przedsiębiorstwach. Reorganizacje, walka o utrzymanie ciągłości działania, niepewność, lęk a czasem nawet panika związana z troską o zdrowie ludzi. Z dyskusji, do jakiej doszło 12 maja, w trakcie zdalnego  spotkania, działającej od 5 lat, Grupy HR Loży Warszawskiej Business Centre Club wyłoniło się siedem obszarów koncentracji uwagi, które - zdaniem dyrektorów personalnych - będą nadawać kierunek prac w najbliższych tygodniach.

 


  1. Zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie firmy postawiły na bezpieczeństwo i bezpieczne powroty do pracy, a co za tym idzie wypracowanie standardów i procedur w czasie pandemii i odmrażania gospodarki.
  2. Obawy pracowników związanych z powrotem do pracy. Dużym wyzwaniem jest poradzenie sobie z wątpliwościami związanymi z powrotem do pracy. To lęki o zdrowie, wyzwanie z organizacją opieki nad dziećmi, ponownym dostosowaniem do nowych wyzwań. Zachęcanie do pracy, sprawdzanie gotowości do powrotów to duże wyzwanie.
  3. Blaski i cienie pracy zdalnej. Zorganizowanie pracy zdalnej na niespotykaną dotychczas skalę było ogromnym wyzwaniem dla całej kadry zarządzającej. Wymagało to dopasowania narzędzi pracy, metod zarządzani oraz stylu. Pojawiło się przeciążenie i demotywacja, ale też satysfakcja z dużej autonomii w samoorganizacji pracy.
  4. Test z przywództwa. Oprócz HR-u test z przywództwa zdaje kadra kierownicza. - Koronawirus pokazał nam postawy i zachowania kadry kierowniczej, które nie zawsze do końca wpisała się w rzeczywistość biznesową - zaznaczają HRowcy. Umiejętność dopasowania zarządzania oraz panowania nad emocjami i podejmowania trudnych i racjonalnych decyzji w kryzysie to były sprawdziany, które zdała tylko część menedżerów. Konsekwencje tego stanu rzeczy będą wpływać na zmiany personalne w kadrze zarządzającej.
  5. Komunikacja wewnętrzna. HR-owcy zgodnie zauważają, że wzrasta rola komunikacji wewnętrznej. Z jednej strony pracownicy jej potrzebują, z drugiej – ograniczone są kanały komunikacji nieformalnej. Gdy jednak pojawią się plotki, trudniej je dementować, ponieważ trafiają z opóźnieniem, a często sieją panikę i wprawiają ludzi w niepotrzebny niepokój.
  6. Zachowanie spójności w organizacji. Z jednej strony HR-owcy chcą uwzględniać różne preferencje pracowników i zespołów, z drugiej strony stoją na straży zasad równego traktowania. Jak zachować spójność organizacji w lawinie zmian? Jak zachować wrażliwość na potrzeby i sprawiedliwość równocześnie? To kwestie na najbliższe tygodnie, które wyraźnie wybrzmiewały w dyskusji dyrektorów personalnych.
  7. Elastyczność. Gdy rozmawiamy o tym, jaki będzie HR po pandemii, to przede wszystkim trzeba zachować elastyczność. Dziś należy reagować na potrzeby pracowników i biznesu. Trudno wyrokować, w którą stronę pójdą zmiany. Dopóki nie mamy szklanej kuli prawdopodobnie zwinne i elastyczne podejście będzie dla HR-u jedyną realistyczną drogą. Ważne jednak, aby zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące wcześniej trendy w gospodarce nabrały tempa i działania HR-owców będą za nimi podążać.