Dodatki zostaną podwyższone na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2016).

Wyższy dodatek dla komandosów z Lublińca oraz żołnierzy Formoza za realizację zadań będzie zależał od posiadanego stopnia wojskowego oraz stażu służby. Wysokość tego dodatku wyniesie od 0,8 do 2,2 krotności kwoty bazowej, czyli od 1200 zł do 3600 zł brutto.

Z informacji MON wynika, że przepisy obejmą ponad 1500 żołnierzy.

MON przypomina przy okazji,  że rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z  28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2296) – z dniem 1 stycznia 2017 r. - przyznano prawo do dodatku służbowego żołnierzom Wojsk Specjalnych pełniącym służbę w:
- Inspektoracie Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych,
- Jednostce Wojskowej NIL,
- Jednostce Wojskowej AGAT,
- 7 Eskadrze Działań Specjalnych.