Pracodawcy nie chcą potrącać podatku od dodatkowych świadczeń dla pracujących w terenie. Trybunał jest za tym, także NSA, ale fiskus ich nie słucha.

Dla organów podatkowych jest oczywiste, że nocleg tzw. pracownika mobilnego opłacony przez pracodawcę należy opodatkować. Nie jest przecież w delegacji, obowiązki służbowe wykonuje tam, gdzie jest jego stałe miejsce pracy, czyli wydatki pokryte przez zakład pracy są przychodem ze stosunku pracy i podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Dla rzecznika praw obywatelskich (RPO) kwestia ta tak oczywista nie jest. Irena Lipowicz, pełniąca urząd rzecznika, ma wątpliwości i zwróciła się do ministra finansów (MF) o zajęcie stanowiska w sprawie, która jest przedmiotem wielu skarg płynących do biura RPO na wspomnianą wykładnię prawa. W interpretacjach podatkowych dotyczących rozliczania przychodów pracowników, którzy nie przebywają w delegacji, przeważa pogląd, że tylko podróż służbowa, w myśl kodeksu pracy, jest podstawą zwolnienia z PIT diet i innych świadczeń otrzymanych przez pracowników za czas delegacji. Skarbówka powołuje się m.in. na art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. Zastrzega przy tym, że zwolnienia nie są dowolne, lecz ograniczone do wysokości określonych w odrębnych przepisach.

Więcej: www.firma.pb.pl/4160182,5147,mobilni-pracownicy-w-pulapce

Źródło: Puls Biznesu, stan z dnia 29 maja 2015 r.