W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, na której minister Władysław Kosiniak–Kamysz zaprezentował raport pt. „Nowa polityka rodzinna w Polsce 2011-2015”.

- Prezentujemy raport, który nie jest publicystyką, ale prezentacją dokonań rządu z ostatnich lat poczynając od narodzin dziecka poprzez aktywność zawodową rodziców, a skończywszy na polityce senioralnej. Raport przedstawia najważniejsze osiągnięcia i zmiany, które wprowadziliśmy lub zamierzamy niedługo wprowadzić - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wydłużenie urlopów rodzicielskich do 52 tygodni, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, czy wzrost liczby żłobków, to jedne z najważniejszych zmian, które wpływają na życie rodzin. Prawie 1,2 mln wydanych Kart Dużej Rodziny to dowód na to, jak duże jest nią zainteresowanie.

Polityka rodzinna ma zachęcać do pracy, a nie do niej zniechęcać. Rodzice muszą mieć gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, z dnia na dzień nie stracą wsparcia finansowego państwa. Propozycja – “złotówka za złotówkę” – daje taką gwarancję polskim rodzinom, korzystającym ze świadczeń. Rodzic będzie mógł rozpocząć pracę, przyjąć zlecenie, a państwo nadal będzie wspierać jego rodzinę.

Przygotowaliśmy także rozwiązanie dla osób bezrobotnych, studentów, rolników czy pracujących na umowach o dzieło. Co miesiąc przez rok po urodzeniu dziecka dostaną 1 tys. zł netto nowego świadczenia rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie niższego świadczenia na urlopie rodzicielskim niż tysiąc złotych przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. To dotyczy wszystkich dzieci i ich rodziców, również tych dzieci, które rodzą się w roku 2015 w odpowiedniej proporcji od 1 stycznia 2016 r.

Wspieramy rodziny także poprzez wyższe ulgi podatkowe, przedszkola za 1 zł czy bezpłatne podręczniki.

- Udało nam się zmienić wiele, choć dużo jest jeszcze do zrobienia. Dostrzegamy potrzeby rodzin i odpowiadamy na nie. Tak było choćby w przypadku urlopów rodzicielskich dla samotnych ojców. Wiele działań nie byłoby możliwych bez aktywności samorządów. To są przypadkowe działania, ale system, który przynosi efekty - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Raport powstał przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 lipca 2015 r.