Minister pracy na Podkarpaciu
\

Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz 30 maja 2012 r. spotkał się z przedstawicielami tarnobrzeskiego samorządu, publicznych służb zatrudnienia oraz przedsiębiorców.

Podczas spotkania w budynku zarządu Kopalni Siarki Machów Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu przedstawiła sytuację na tarnobrzeskim rynku pracy oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej. Prezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Czub omówił program osłonowy dla osób zwalnianych z Kopalni Siarki Machów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dobre praktyki w zakresie współpracy publicznych służb zatrudnienia z przedsiębiorcami zaprezentował Ryszard Jania prezes Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Dzięki programowi realizowanemu przez spółkę wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu prace znalazło 100 osób. W ramach czynionych inwestycji realizowanych przez firmę powstanie 500 nowych miejsc pracy.

Szef resortu pracy po wizycie w Tarnobrzegu udał się do Rzeszowa gdzie wziął udział w III Forum Innowacji. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Podkarpacie ma potencjał, a innowacyjność nie jest dziś tylko sloganem, ale wchodzi do naszego codziennego życia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.