Na koniec roku realne jest bezrobocie na poziomie 8,6%. Rynek pracy z rynku pracodawcy staje się rynkiem pracownika,

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. na podstawie szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 8,5%., a według danych Eurostatu 6,1%. Była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w sierpniu ub. roku.

Ta sytuacja sprzyjać będzie wzrostowi presji płacowej, mocniejszej pozycji pracownika, wreszcie oznacza szanse sięgnięcia po dotychczas niewykorzystane osoby. Ze względu na brak rąk do pracy pracodawcy są bardziej skłonni do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, nawet z niepełnymi kwalifikacjami, są bardziej otwarci na zatrudnianie absolwentów, osób starszych, niepełnosprawnych. To szansa na aktywizacje tych grup, którą bezwzględnie trzeba wykorzystać. To nowe zadanie dla urzędów pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i agencji zatrudnienia. Wydaje się, że PFRON już zrozumiał i podjął te wyzwania, nowe szanse chcą wykorzystać także agencje zatrudnienia.

Zobacz: Męcina: na koniec 2016 r. bezrobocie może być rekordowo niskie

Równowaga na rynku pracy wymaga większego zaangażowania w aktywizacje i motywowanie bezrobotnych i osób biernych zawodowo. Wtedy na koniec roku nie tylko jest szansa na bezrobocie 8,6%, ale i poziom zatrudnienia po raz pierwszy zbliżyć się może do 17 mln.

Autor: prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowca UW