Minister podkreślił, że kraje o najniższej stopie bezrobocia wśród osób młodych, jak Austria czy Niemcy stawiają na tzw. kształcenie dualne, czyli jednoczesne prowadzenie nauczania i praktyki zawodowej.

"To w Polsce może realizować OHP i polskie rzemiosło i za to dziękuję, bo to jest jedyna możliwa odpowiedź na problemy rynku pracy młodych ludzi” - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister uczestniczył w niedzielę w otwarciu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Parczewie, prowadzonego przez Ochotnicze Hufce Pracy. Organizowane są tam obecnie dwa kursy zawodowe – operatora koparko-ładowarki oraz spawacza, w 10-osobowych grupach. Korzystają z nich bezpłatnie ludzie w wieku od 18 do 25 lat, którzy nie uczą się ani nie pracują.

Ośrodek w Parczewie powstał w ramach ogólnopolskiego projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ruszył w maju 2009 r. i ma trwać do 30 czerwca 2014 r. Jego łączna wartość to blisko 100 mln zł.

Projekt przewiduje utworzenie sieci komplementarnie działających Ośrodków Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowych Centrów Kariery oraz Punktów Pośrednictwa Pracy, które wspierają młodych ludzi w zdobyciu zawodu i znalezieniu zatrudnienia. Program kierowany jest do osób w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W całym kraju dotychczas utworzono 124 centra kariery, 120 punktów pośrednictwa pracy i 77 ośrodków szkolenia zawodowego.

Parczewski ośrodek jest 15. jednostką powstałą w ramach projektu w woj. lubelskim i czwartym w województwie ośrodkiem szkolenia zawodowego. Działa w pomieszczeniach tutejszej parafii pw. Jana Chrzciciela.

Jak podkreślił Kosiniak–Kamysz, atutem takich ośrodków jest to, że powstają w społecznościach lokalnych i odpowiadają na lokalne potrzeby rynku pracy – organizują szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem działających w regionie firm i przedsiębiorstw. "To musi być blisko ludzi" – zaznaczył minister.

Obecny na uroczystości wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki przypomniał, że w Polsce realizowany jest program rozwoju i wzmacniania szkolnictwa zawodowego, które cieszy się wśród młodzieży coraz większą popularnością. "W tym roku szkolnym naukę w technikach i szkołach zawodowych wybrało 56 proc. absolwentów gimnazjów. Ten odsetek zainteresowanych szkołami zawodowymi rośnie z roku na rok" – dodał.

W ośrodkach prowadzonych przez OHP młodzi ludzie, często z przerwami w nauce, bezrobotni, mają możliwość ukończenia kursów zawodowych i zdobycia zatrudnienia m.in. w gastronomii, budownictwie i przemyśle. Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą także ośrodki z internatami i oferują swoim podopiecznym programy wychowawcze i możliwość kontynuowania nauki.