Osoby chcące ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego powinny już teraz przygotować się do złożenia wniosku.
Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie musiała do wniosku o to świadczenie dołączyć m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ma ono wejść w życie od 1 sierpnia.
- Ubiegający się o świadczenie ma od 14 do 30 dni na uzupełnienie dokumentów, jeśli złoży niekompletny wniosek - mówi Magdalena Sobolewska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
To ważne, bo jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, pomoc z FA zostanie wypłacona za październik do końca tego miesiąca. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie wrzesień-październik, świadczenie za październik zostanie wypłacone do 30 listopada.
źródło: Gazeta Prawna, 23 czerwca 2008 r. Paweł Jakubczak