Wymagające warunki rynkowe sprawiają, że firmy cały czas muszą identyfikować obszary, które są nieefektywne kosztowo i podejmować działania, ukierunkowane na ich optymalizację. Jednym z takich obszarów są koszty pracy, a ich racjonalizacja jest szczególnie ważna dla firm mocno odczuwających zmiany koniunktury. Praca tymczasowa umożliwia elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych, a to przekłada się na większą efektywność kosztową.

1. Przekształcenie kosztu stałego w koszt zmienny

Planowanie procesów produkcyjnych lub usługowych w dużej mierze polega na zapewnieniu odpowiednich zasobów do realizacji działań, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Firmy potrzebują niezawodnych pracowników, aby utrzymać odpowiedni poziom wydajności. Jednocześnie koszty pracy są jednym z najwyższych w każdej organizacji. Zatrudnianie etatowych pracowników to stały koszt, który trzeba regulować niezależnie od kondycji przedsiębiorstwa. Aby sprawnie zarządzać wydatkami, a przy tym zwiększać produktywność, firmy korzystają z usługi pracy tymczasowej. Współpraca z agencją zatrudnienia i korzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych umożliwia przekształcenie kosztu pracy w zmienny koszt przedsiębiorstwa, uzależniony od cyklów produkcyjnych, poziomu świadczonych usług, czy możliwości organizacji. Wprowadzenie kosztu zmiennego daje firmie możliwość jeszcze większej kontroli nad budżetem i elastycznego reagowania, np. w razie spadku sprzedaży czy produkcji.

Czytaj: Ekspert HR: praca tymczasowa pomaga wrócić na rynek pracy

- Zarządzający procesami muszą być przygotowani na zmiany wielkości zamówień, a przy tym utrzymanie jakości realizacji. Działanie na konkurencyjnym rynku nie jest więc możliwe bez elastycznego dopasowania wielkości zatrudnienia do potrzeb firmy. Koszt usługi traktowany jest jako koszt zmienny. To rozwiązanie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw, które realizują zamówienia nawet w trybie ad hoc – wyjaśnia Andrzej Trela, Dyrektor Sprzedaży w LeasingTeam Group.

2. Redukcja kosztów nadgodzin

Nadgodziny to kosztowny sposób realizacji dodatkowych zadań w organizacji. Przytłoczeni nadmierną ilością zadań etatowi pracownicy mogą być zdemotywowani, pracują mniej efektywnie, popełniają więcej błędów i częściej przebywają na zwolnieniach lekarskich. W takich sytuacjach zwiększa się także poziom rotacji, co powoduje przestoje na stanowiskach. Utrzymywanie wysokiego poziomu nadgodzin generuje więc znacznie wyższe koszty niż tylko koszt przepracowanych dodatkowo godzin. Włączenie pracowników tymczasowych do zespołu realizującego zamówienia, pozwala znacznie zredukować liczbę nadgodzin, dzięki możliwości elastycznego planowania grafików. W ten sposób stali pracownicy mogą skoncentrować się na głównych zadaniach i zachować oczekiwaną produktywność, a firma może realizować plany w terminie.  

3. Wyeliminowanie kosztów rekrutacji i administracji kadrowo-płacowej

Współpracując z agencją zatrudnienia przedsiębiorstwo nie zatrudnia u siebie dodatkowych pracowników, a jedynie korzysta z usługi. W tej trójstronnej relacji, to agencja zatrudnienia jest pracodawcą, który oddelegowuje pracowników tymczasowych do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika, czyli swojego klienta. Oznacza to, że agencja zatrudnienia ponosi odpowiedzialność za proces rekrutacji i obsługę administracyjną pracowników, a także opłaca realizację tych procesów. Zadaniem partnera HR jest zrekrutowanie pracowników o pożądanych kwalifikacjach i oddelegowanie ich do pracy w ustalonym terminie. To agencja zatrudnienia bierze na siebie ryzyko błędu rekrutacyjnego i związanych z nim kosztów, jak również odpowiedzialność za obsługę administracyjno-kadrową, od zatrudnienia po prowadzenia teczek osobowych, naliczanie wynagrodzeń i urlopów, rozliczanie podatku dochodowego i składek ubezpieczeniowych. To duże odciążenie dla firmy, zwłaszcza w przypadku realizacji wielkich zamówień, które wymagają dodatkowego zaangażowania kilkuset pracowników.

Zobacz: Praca tymczasowa coraz popularniejsza

- Agencje zatrudnienia oddelegowują do pracy u swoich klientów nawet kilkadziesiąt tysięcy pracowników tymczasowych miesięcznie. Każdego pracownika trzeba zatrudnić, a potem zapewnić mu pełną obsługę administracyjną. To bardzo czasochłonna praca. Największe agencje zatrudnienia korzystają z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, administracyjnymi i kadrowo-płacowymi. Warto dodać, że agencja zatrudnienia, jako pracodawca, ponosi koszty absencji pracowników. Wszystkie te pozycje kosztowe są wkalkulowane w koszt usługi. Takie ujęcie kosztów pracy pozwala naszym klientom efektywniej planować wydatki – podkreśla Andrzej Trela z LeasingTeam Group. 

4. Likwidacja kosztów szkoleń i adaptacji pracowników

Każdy nowy pracownik wymaga szkoleń i czasu na adaptację w nowym środowisku pracy. W okresie wdrożenia, nowozatrudnieni zazwyczaj są mniej produktywni, a ich praca niższej jakości, co wiąże się z kosztami dla pracodawców. Własna baza kandydatów i sieć kontaktów, pozwala agencjom zatrudnienia w krótkim czasie zapewnić dostęp do doświadczonych i odpowiednio przygotowanych pracowników tymczasowych. Dzięki temu efektywność i jakość pracy już od początku jest na pożądanym poziomie, co pozwala firmom zaoszczędzić koszty.

Praca tymczasowa optymalizuje koszty w przedsiębiorstwie na wiele sposób. Uzależnienie zatrudnienia od poziomu produkcji czy świadczonych usług, pozwala firmom elastycznie reagować na sezonowość produkcji lub wahania popytu. Możliwość szybkiego reagowania na wzrosty lub spadki produkcji bez generowania godzin nadliczbowych oraz dodatkowych nakładów na rekrutacje, szkolenia i obsługę administracyjną i kadrowo-płacową pracowników, prowadzi do racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Firmy wzmacniają pozycję rynkową i stają się bardziej konkurencyjne.  

Źródło: LeasingTeam Group