Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682) Prezes ZUS w komunikacie z dnia 18 lutego 2015 r. ogłosił wysokość kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.

Od dnia 1 marca 2015 r. wynosi ona:

za 1 miesiąc - 10,43 zł

za 2 miesiące - 20,77 zł

za 3 miesiące - 31,26 zł

za 4 miesiące - 41,60 zł

za 5 miesięcy - 52,06 zł

za 6 miesięcy - 62,40 zł

za 7 miesięcy - 72,87 zł

za 8 miesięcy - 83,28 zł

za 9 miesięcy - 93,71 zł

za 10 miesięcy - 104,09 zł

za 11 miesięcy - 114,44 zł

za 12 miesięcy - 124,94 zł

za 13 miesięcy - 135,32 zł

za 14 miesięcy - 145,73 zł

za 15 miesięcy - 156,12 zł

za 16 miesięcy - 166,51 zł

za 17 miesięcy - 176,99 zł

za 18 miesięcy - 187,35 zł

za 19 miesięcy - 197,80 zł

za 20 miesięcy - 208,17 zł.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.