Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Wciągniki są urządzeniami dźwignicowymi, w których ruch obciążenia odbywa się w kierunku pionowym, zaliczanymi do cięgników, zamontowanymi na zainstalowanej w poziomie szynie. Charakteryzują się zwartą budową i zwykle niewielkimi gabarytami. Występują wciągniki ręczne (wielokrążkowe, z przekładnią ślimakową, z przekładnią planetarną, mogą mieć cięgła linowe lub łańcuchowe) oraz mechaniczne (z napędem silnikowym elektrycznym - jedno i dwuhamulcowe, linowe lub łańcuchowe). Wciągniki mogą pracować na torach prostych, jak również zakrzywionych. Należą do urządzeń transportu bliskiego.
Również dźwigi zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego. Dźwig jest urządzeniem podnoszącym zainstalowanym na stałe w obudowanym szybie, zamkniętym lub częściowo otwartym, o konstrukcji żelbetowej, murowanej lub stalowej przeszklonej, a także obudowanym innymi materiałami, obsługującym ustalone poziomy, posiadającym kabinę, służącym do transportu osób lub towarów albo jednocześnie osób i towarów. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.) określa dźwig, jako urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy, wyposażone w podstawę ładunkową poruszającą się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15°, lub poruszającą się po ustalonym torze, nawet jeżeli nie porusza się wzdłuż sztywnych prowadnic, przeznaczone do transportu osób, osób i towarów albo wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna, to znaczy, że osoba może na nią wejść bez trudności, oraz jest wyposażona w elementy sterownicze umieszczone wewnątrz podstawy ładunkowej lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz podstawy ładunkowej. Rozporządzenie wyjaśnia również pojęcie podstawy ładunkowej – jest to kabina, w której zajmują miejsca osoby lub są umieszczone towary w celu ich podnoszenia lub opuszczania.

Wciągniki i dźwigi podlegają dozorowi technicznemu w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
Za utrzymanie i przegląd dźwigów i wciągników, tak jak za utrzymanie i przegląd innych maszyn i urządzeń technicznych odpowiada pracodawca albo właściciel maszyny lub urządzenia technicznego, z zastrzeżeniem, że przeglądy, konserwację, naprawy może wykonywać serwis producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub serwis wskazany przez nich w dokumentacji technicznej maszyny lub urządzenia technicznego. Wynika to z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); § 39, 51, 57, 61 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); § 58-59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.