Jak zauważa jeden ze współautorów raportu, Partick Belser, w wielu krajach, globalny kryzys gospodarczy doprowadził do krótszych godzin pracy z powodu redukcji ilości nadgodzin lub wzrostu przymusowej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Firmy w kilku krajach zmniejszyły czas pracy pracowników w ramach programów wymiany pracy. Często, trzy lub cztery dni na tydzień zastąpiły tradycyjne pięć dni w tygodniu. Zdaniem Jona Messengera, ILO Seniora Officer Research, można jednak w tej sytuacji dostrzec pewne pozytywy. Podział pracy przez zmniejszenie czasu pracy jest sposobem na uniknięcie zwolnień grupowych. Firma tymczasowo dostaje redukcję płac i jego pracownicy nie tracą pracy. Jest to środek, który przyczynia się do stabilizacji gospodarki. Dodatkowo podkreśla, że chociaż podział pracy oznacza proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, to często jest ono uzupełniane przez częściowe wypłaty dla bezrobotnych finansowane przez rządy. Ponadto, pracownikom mogą być oferowane szkolenia, które pomagają im w dłuższej perspektywie.

Źródło: www.ilo.org.