Rzeczpospolita pisze o dobrych wynikach Polski w raporcie dotyczącym zdolności europejskich państw do przeciwdziałania globalnym wstrząsom ekonomicznym.

Mimo tego, że krajowa gospodarka cierpi na brak kapitału i nowych technologii, polskim firmom udaje się odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. Według raportu RSM International, dzieje się tak głównie dlatego, że nasi menedżerowie są odważniejsi i bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, niż ci europejscy. Nadal jednak nasze wyniki osłabia rozbudowana biurokracja. Gazeta Prawna doprecyzowuje termin "godziwe wynagrodzenie". Godziwe wynagrodzenie jest jednym z podstawowych praw osoby zatrudnionej. Z artykułu 13 Kodeksu pracy wynika, że każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. "Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę." Pracownik nie może na podstawie tego artykułu zażądać podwyżki wynagrodzenia, ale ma prawo żądać wyrównania swojej płacy do poziomu krajowej płacy minimalnej.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR