Konstytucja Biznesu obejmuje projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców przedstawiony przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

UWAGA!
Sejm uchwalił Konstytucję Biznesu 26.01.2018 r. Tu znajdziesz więcej aktualnych informacji >>>

Konstytucja Biznesu przewiduje tzw. działalność nierejestrowaną, zdefiniowaną jako działalność na najmniejszą skalę z miesięcznym przychodem do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wedle projektu nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie dotyczy drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji). Ministerstwo Rozwoju i Finansów proponuje tzw. ulgę na start dla tych początkujących przedsiębiorców, która polega na zwolnieniu z płacenia składek ZUS przez pół roku. Po tym czasie płaciliby przez kolejne dwa lata tzw. mały ZUS, czyli preferencyjne składki obowiązujące obecnie przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą. Wszystko po to by zachęcić do zakładania własnym firm.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Konstytucja Biznesu ma się składać z 11 dokumentów: 9 ustaw, uchwały Rady Ministrów i Podręcznika liczenia kosztów regulacyjnych. Najważniejszym jest Prawo przedsiębiorców oraz ustawy towarzyszące konieczne do jego wdrożenia: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Czwartą jest ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Uchwała Rady Ministrów wchodząca w skład Konstytucji, ma zobowiązywać ministerstwa do przeglądu rozporządzeń, w których pojawia się obowiązek stosowania pieczątek przez przedsiębiorców. Projekt przewiduje bowiem prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności posiadania pieczątki i w tym celu trzeba będzie zmienić ponad 100 rozporządzeń. Natomiast Podręcznik liczenia kosztów regulacyjnych będzie stanowił wytyczne dla projektodawców, jak dokonywać oceny skutków projektowanych regulacji.

Konstytucji Biznesu przewiduje uproszczenia proceduralne i zniesienie wielu nadmiernych obowiązków administracyjnych. Przykładowo, ma być jeden wzór formularza do podatku od nieruchomości. Dziś każda gmina wydaje swój.  Skróceniu ulegnie także okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Z obecnego, bezterminowego, ma wynosić pięć lat. Nie będzie to kolidować z obowiązkiem składania tych sprawozdań w urzędzie skarbowym i KRS.

W Ministerstwie równolegle toczą się prace nad tzw. małą działalnością gospodarczą. Niewielkie firmy, których wpływy przekraczają 1 tys. zł, ale wciąż nie są wysokie, mają płacić niższy ZUS.