Międzynarodowe badanie PwC "Global CEO Survey" pokazuje, że 46% prezesów największych światowych firm zgadza się, że ograniczone zasoby naturalne, zmiany klimatyczne, rozwój miast i zmiany demograficzne będą miały kluczowy wpływ na ich działalność. Jednocześnie 75% uważa, że zaspokajanie potrzeb społecznych i działania na rzecz przyszlych pokoleń są ważne nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla ich biznesu. Poprzednie edycje LZR pokazały, że również polskie firmy, w tym małe i średnie, zaczynają postrzegać zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w podobny sposób. Jako kluczowy aspekt działalności, źródło innowacji oraz zysków.

Istotą konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju są korzyści, jakie przynoszą podejmowane przez przedsiębiorstwa działania oraz ich pomiar. Uczestnicy z roku na rok coraz lepiej są w stanie te korzyści określić oraz skalkulować - podkreśla Irena Pichola, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC.
 
Zwłaszcza, że wyzwania zrównoważonego rozwoju to problemy, które coraz bardziej dotyczą polskich firm. Unijna polityka klimatyczna, międzynarodowe konflikty, dostęp do surowców czy przemiany demograficzne determinują strategie i zmuszają do nowego podejścia w zarządzaniu ryzykiem. - Naszym celem jest pokazanie, jak można te wyzwania zmienić w potencjał do zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów czy zajęcia lepszej pozycji na rynku – dodaje Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Forbesa.
 
Internauci mogą głosować na najlepsze, ich zdaniem, praktyki od 15 do 31 lipca. Zgłoszone w tym roku do konkursu praktyki można znaleźć na stronie csr.forbes.pl. Aby oddać swój głos należy „polubić” wybraną praktykę. Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone w październikowym Forbesie, w raporcie specjalnym poświęconym zrównoważonemu rozwojowi oraz na csr.forbes.pl.
 
Źródło: inf. pras. www.pwc.pl