Kierunek na.. odnawialne źródła energii
\

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rozpoczyna rekrutację na piątą edycję specjalistycznych studiów podyplomowych „Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii”. Współpraca uczelni z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Wojskową Akademią Techniczną pozwoliła stworzyć jedyny tak kompleksowy kierunek na polskim rynku, który w pełni poświęcony jest kwestiom menadżerskim, związanych z inwestowaniem w nowoczesną energetykę opartą o rozproszone odnawialne źródła energii. Rekrutacja potrwa do końca września 2014 r.

Odnawialne źródła energii (OZE) to silnie rozwijający się sektor gospodarki, który jest coraz częściej rozpatrywany pod kątem rozwoju kariery przez coraz liczniejsze grono specjalistów. W obliczu polityki energetycznej Unii Europejskiej, która od lat ukierunkowana i ukształtowana jest na ciągłe zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, wzrosło znacząco zapotrzebowanie na kadrę o ściśle sprofilowanych kompetencjach – od wiedzy technologicznej, przez makroekonomię i elementy prawa, po umiejętności menadżerskie, takie jak projektowanie i zarządzanie inwestycjami OZE.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wychodząc naprzeciw tej rynkowej niszy, stworzyło niekonwencjonalne rozwiązanie edukacyjne z obszaru OZE w postaci studiów podyplomowych. Ich program jest połączeniem prowadzonych przez praktyków wykładów, warsztatów, laboratoriów eksperymentalnych oraz zajęć na funkcjonujących elektrowniach. Kierunek dedykowany jest osobom, które, dzięki pozyskanym kompetencjom i nowym kontaktom biznesowym, planują kierować zespołami projektowymi i/lub realizować projekty inwestycyjne w branży energetycznej.

Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą ze strony przedstawicieli firm konsultingowych, deweloperskich, sektora energetyki konwencjonalnej, instytucji finansowych, sektora MŚP współpracujących przy inwestycjach energetycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego z różnych regionów kraju. Tak szeroki przekrój praktycznej wiedzy przekazywanej z całego procesu inwestycyjnego, od koncepcji i założeń, studium wykonalności, projekt deweloperski, po budowę i eksploatację to dowód na to, jak wysoce specjalistyczny i multidyscyplinarny program oferujemy. Pozyskiwana przez słuchaczy wiedza i kontakty spotyka się z bardzo dużym uznaniem firm działających lub planujących działać w Polsce na rynku farm wiatrowych, biogazowni, energetyki wodnej, geotermalnej czy fotowoltaicznej, dlatego już dziś zachęcamy do udziału w piątej edycji realizowanej przez kompetentną kadrę aktywnych na rynku ekspertów – podkreśla Michał Ćwil, kierownik studiów.

Warto podkreślić, że słuchacze poznają metody zarządzania projektami zgodnie z międzynarodową metodyką, dzięki czemu zyskują możliwość uzyskania certyfikatu Prince II.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku oraz rekrutacji znaleźć można na stronie: www.ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/oze

Data publikacji: 6 września 2014 r.