W sytuacji, gdy pracownik nie ma możliwości zmiany pozycji ciała przez dłuższy okres czasu, taka pozycja jest traktowana jako wymuszona. Każdorazowo pracodawca, po konsultacji z pracownikami, powinien ocenić, czy praca na danym stanowisku pracy może być zaliczona do prac w pozycji wymuszonej. Takie postępowanie jest zasadne z uwagi na duże zróżnicowanie w zakresie sposobu organizacji pracy na stanowisku (istotny jest m.in.: łączny czas pracy w pozycji wymuszonej, częstotliwość i długość przerw od pracy, jej specyfika itp.).

Zobacz także: Czy monotypie należy zaliczyć do obciążenia dynamicznego czy statycznego?>>

Dla oceny pracy pod kątem narażenia na wymuszoną pozycję pomocne może się okazać skorzystanie z metody oceny jak np.:
1) OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - metoda oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca pozycję ciała oraz siłę zewnętrzną i czas ich utrzymywania, tj. obciążenia statycznego, czego skutkiem mogą być dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego;
2) REBA - Rapid Entire Body Assessment - metoda służąca do oceny obciążenia całego ciała;
3) RULA - Rapid Upper Limb Assessment - metoda oceny obciążenia kończyn górnych;
4) OCRA - zgodnie z PN-N-1005-5:2007 metoda przeznaczona do oceny ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac powtarzalnych za pomocą kończyn górnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) dla do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią zalicza się m.in. prace w pozycji wymuszonej. Tym samym w przypadku, gdy pracodawca, po konsultacji z pracownikami, zaliczy prace na danym stanowisku do prac w pozycji wymuszonej, ich wykonywanie powinno być ograniczone w stosunku do kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Zobacz także: Kryteria ergonomiczne, ocena warunków pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł