Gdy ktoś ma prawo do dwóch świadczeń, to może wybrać korzystniejsze. Od tej zasady obowiązują nieliczne wyjątki.
Do zbiegu uprawnień najczęściej dochodzi, gdy wdowiec lub wdowa ma prawo do wypracowanej przez siebie emerytury lub renty (także świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego), a jednocześnie spełnia warunki do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W takim wypadku stosuje się ogólną zasadę z art. 95 ustawy emerytalnej: w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Jeśli emerytura lub renta, którą mógłby otrzymać lub otrzymywał zmarły, jest wyższa od świadczenia przysługującego wdowcowi lub wdowie, to opłaca się zrezygnować z niego i wybrać rentę rodzinną po małżonku. Jeśli uprawniona do niej jest tylko jedna osoba, to otrzyma 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Zasadniczo wybór korzystniejszego świadczenia należy także do osób, które mają prawo do świadczenia z ZUS i mundurowej renty lub emerytury.
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 12 października 2009 r.