Średnie wynagrodzenie w Polsce w 2014 roku wyniosło w przeliczeniu 889 EUR. To prawie czterokrotnie mniej niż wyniosła przeciętna płaca w Wielkiej Brytanii, która w analizowanym okresie wyniosła 3406 EUR brutto miesięcznie. Portal Wynagrodzenia.pl postanowił przeprowadzić analizę i sprawdzić, w jakim czasie uda nam się dogonić pod względem wysokości płac Zjednoczone Królestwo.

Zakładając, że średnioroczny wzrost wynagrodzeń w Polsce będzie wynosił stale 3% przez kolejne lata, a w Wielkiej Brytanii będzie utrzymywał się na poziomie 1,5%, płace w obu państwach wyrównają się po ponad 91 latach. Natomiast, jeżeli zarobki Polaków będą rosły w tempie 3% rocznie, a pensje Brytyjczyków będą na stałym poziomie, dogonimy ich po ponad 45 latach. Sprawdzono również, jak szybko musiałyby rosnąć nasze wynagrodzenia, aby polskie i brytyjskie płace wyrównały się po 15 latach. Zakładając, że wynagrodzenia w ojczyźnie Szekspira będą rosły przeciętnie o 1,5% rocznie, nasze płace musiałyby rosnąć w tempie 11% rocznie. Przy hipotezie, że wynagrodzenia Brytyjczyków nie będą wzrastać, aby przeciętne wynagrodzenie Polaków po 15 latach wyniosło 3400 EUR, nasze płace musiałyby rosnąć o 9,4% rocznie.

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/wpis.448-kiedy-dogonimy-wielka-brytaniepod-wzgledem-wysokosci-plac

Źródło: www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 18 lutego 2016 r.