Każdy dzień wolny od pracy to pomniejszenie naszego PKB o 5-6 mln zł
\

Jak zauważa BCC każdy dodatkowy dzień wolny od pracy to realne pomniejszenie naszego Produktu Krajowego Brutto.

W 2013 r. PKB Polski ma według prognozy Ministerstwa Finansów wynieść 1688 mld zł. Liczba dni roboczych w roku to 240, co oznacza dochód wytworzony (w tym przypadku utracony) w wysokości 7 mld zł przypadający na jeden dzień pracy. Szacunek strat należy określić na poziomie 5-6 mld zł dziennie. Do tego, wg szacunków, należy dodać spadek przychodów firm o 5-6 miliardów zł. Jak podkreśla Zbigniew Żurek, minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, to wszystko skutki dotyczące tylko jednego dnia. A jeśli tych dni będzie w roku osiem? Możliwe straty to ponad 40 miliardów zł. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że planowany deficyt budżetu na rok 2013 to 35,5 miliarda. Takie skutki finansowe to pomniejszenie zamożności Polaków.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.