Europejska Lista Najlepszych Miejsc Pracy nagradza firmy w 3 kategoriach: firmy międzynarodowe, firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników oraz tzw. firmy małe i średnie, czyli zatrudniające od 50 do 500 pracowników. W kategorii firm międzynarodowych, po raz kolejny, zwycięzcą okazał się Microsoft. Pierwsze miejsce w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób zajął Capital One z Wielkiej Brytanii, a najlepszym miejscem pracy wśród firm małych i średnich została firma Futurice z Finlandii.

ont-size:10.0pt;ont-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;}

Wśród setki najlepszych miejsc pracy połowę stanowią firmy  z „wielkiej piątki”, czyli Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Kolejne 8%  firm na Liście pochodzi z Danii. Firmy z pozostałych krajów skandynawskich: Szwecji, Norwegii i Finlandii wraz z firmami z Portugalii i Irlandii stanowią 25% laureatów. Następną grupę, która ma 20% udziału w Liście, tworzą pozostałe kraje - udało im się wprowadzić na listę od 2 do 4 firm. W tej grupie znalazła się Polska. Wszystkie polskie firmy na Liście to oddziały firm międzynarodowych: Microsoft, SAS Institute, EMC, grupa Mars. Aby międzynarodowa firma mogła pojawić się na Liście Europejskiej, musi być rankingowana  na Listach Najlepszych Miejsc Pracy przynajmniej w 3 europejskich krajach. Ideą Great Place to Work® jest bowiem honorowanie firm, którym udaje się ustanowić wspaniałą kulturę organizacyjną, wykraczającą poza wzorce kulturowe jednego kraju.

W tegorocznych badaniach jakości miejsc pracy uczestniczyło 2.119 firm z 19 krajów. 3 firmy znalazły się na europejskiej liście już po raz jedenasty, co oznacza, że utrzymują swoje miejsce na Liście niezmiennie od pierwszej jej edycji w 2003r. To niewątpliwy sukces, a zarazem dowód, że mimo zawirowań na rynku, możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu zaufania wśród pracowników. Jest to o tyle trudne, że pracownicy tych firm, mają z dużym prawdopodobieństwem wyższy poziom oczekiwań wobec pracodawcy niż ma to miejsce w firmach spoza Listy.