Przełom czerwca i lipca to tradycyjnie czas prezentacji założeń do budżetu państwa na kolejny rok. Rząd planuje wpływy i wydatki, a przedsiębiorcy podejmują decyzje o cenach swoich produktów, zatrudnieniu pracowników, czy ubieganiu się kredyty na inwestycje. Nieco inaczej jest w 2020 roku. Wystąpienie koronawirusa i całkowite zamkniecie gospodarki sprawiło, że niepewność przedsiębiorców wzrosła. Tę niepewność potęguje także sytuacja w obszarze kalkulacji kosztów prowadzenia firmy w Polsce. Brak informacji o planowanych na 2021 rok daninach publicznych zmusza firmy do jeszcze większego wysiłku prowadzenia firm.

 


O ile wzrosną składki w przyszłym roku

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 5286,00 zł. Co oznacza wzrost rok do roku o ponad 180 zł. Należy zatem oczekiwać, że wartość ta będzie wzrastać i zostanie zaplanowana na rok 2021 na poziomie zbliżonym do 5500,00 zł

Czytaj w LEX: Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem >

Prawdopodobnie więc wartości, od których ustalane będą składki na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku będzie należało obliczać od kwoty około 5500,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że składki na ubezpieczenia społeczne w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej oblicza się  od podstawy wymiaru nie niższej nić 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Można szacować, że wartość ta na 2021 rok ustalona zostanie przy uwzględnieniu 5 proc. wzrostu - z 5227,00 zł do około 5500,00 zł.  Z kolei w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r., która także może wynieść około 5500,00 zł.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >

 


Przyjmując wskazane powyżej wartości można oszacować, że łączna wysokości składek w 2021 roku, płaconych przez samozatrudnionych, wyniesienie 1496,22 zł, co oznacza wzrost o 64,74 zł.  

Zobacz procedurę w LEX: Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia >

 

Rodzaj składki

2020

2021*

Ubezpieczenie emerytalne

612,19 zł

644,16 zł

Ubezpieczenie rentowe

250,90 zł

264,00 zł

Ubezpieczenie chorobowe

76,84 zł

80,85 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

52,37 zł

55,11 zł

FP i SFWON/FS

76,84 zł

80,85 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne

1 069,14 zł

1 124,97 zł

Składka zdrowotna

362,34 zł

371,25

Łącznie dla samozatrudnionego

1 431,48 zł

1 496,22 zł

Wzrost względem poprzedniego roku

114,51 zł

64,74 zł

*prognoza Instytutu Emerytalnego

 

 

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.