- Zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie funkcjonowania urzędów pracy są konieczne. Niewątpliwie wpłyną one pozytywnie na jakość i skuteczność pomocy w poszukiwaniu pracy przez osoby bezrobotne. Ponadto skorzysta na nich cała gospodarka – powiedziała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii podczas spotkania z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. zachodniopomorskiego. Według niej, urzędy pracy, tak jak wszystkie inne instytucje publiczne i  firmy prywatne muszą zmieniać się i dostosowywać do bieżącej sytuacji na rynku pracy. Muszą być także w razie potrzeby gotowe do szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe na rynku pracy, tak jak mieliśmy do czynienia w przypadku pandemii COVID-19.

Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT podkreśliła natomiast, że zmiana zasad działania urzędów pracy, ich wizerunku oraz skuteczności to ogromne wyzwanie, ale konieczne do realizacji. Jej zdaniem, urzędy pracy muszą być kojarzone z nowoczesną i przyjazną instytucją przygotowaną do udzielania profesjonalnej pomocy osobom szukającym pracy i pracodawcom.

Czytaj również: Pracodawcy mają pomysł ma reformę publicznych służb zatrudnienia>>
 

O reformie ustawy o wspieraniu zatrudnienia

Założenia reformy i propozycja ustawy wynika z potrzeby unowocześnienia funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i zwiększenia ich efektywności. Najważniejsze propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczą:

  • cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo),
  • usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy,
  • aktywizacji osób biernych zawodowo,
  • uproszczenia, doprecyzowania i uspójnienia przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy,
  • uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego,;
  • zmniejszenia biurokracji.

Zmiany w ww. obszarach są oczekiwane zarówno przez osoby szukające pracy, pracodawców, ale i urzędy pracy.

Zgodnie z projektem ustawy, znacząco zmienią się zasady obsługi klientów. Składką na ubezpieczenie zdrowotne zajmował się będzie ZUS, a nie jak do tej pory urząd pracy. Dzięki tej zmianie w urzędach będą rejestrowały się osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy publicznych służb zatrudnienia. Skorzystają na tych zmianach również pracodawcy, którzy uzyskają możliwość poszukiwania pracowników wśród zmotywowanych kandydatów do pracy.

W ramach reformy wprowadzonych zostanie wiele rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających zarówno osobom szukającym pracy jak i pracodawcom komunikowanie się z publicznymi służbami zatrudnienia oraz uzyskiwanie oczekiwanej pomocy. Stworzony zostanie m.in. system automatycznego doboru ofert pracy do kandydatów do pracy opierający się na Centralnej Bazie CV oraz Centralnej Bazie Ofert Pracy. Dzięki temu osoby szukające pracy, po stworzeniu swojego CV będą w szybki i automatyczny sposób otrzymywać informacje o pojawiających się ofertach pracy pasujących do ich kwalifikacji i oczekiwań. Skróci to znacząco okres poszukiwania pracy oraz pracowników.