Jak zmotywować pracownika tymczasowego?
\

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań, jakie muszą podejmować działy HR. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się temu zagadnieniu, zwłaszcza w firmach, które okresowo korzystają z zatrudnienia dodatkowej kadry właśnie poprzez pracę tymczasową.

Pracownik tymczasowy to szczególny przypadek pracownika. Jest związany z agencją pracy tymczasowej, która formalnie go zatrudnia oraz z pracodawcą użytkownikiem, dla którego świadczy pracę. Dlatego na motywację tego pracownika wpływają obydwa podmioty. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia jako agencji pracy tymczasowej możemy pokusić się o pewną klasyfikację pracowników tymczasowych. Pierwszą grupę tworzą osoby silnie zmotywowane, wykształcone, o wysokich kwalifikacjach i obdarzone specjalistyczną wiedzą. Zapewnia im to pożądany poziom życia bez konieczności podejmowania stałej pracy (np. wysoce wykwalifikowani specjaliści IT). To grupa stosunkowo nieliczna, dla której komfort pracy, swoboda i własne priorytety są najważniejsze. Takie osoby z racji swoich szczególnych kompetencji nie szukają pracy, to rynek pracy szuka ich. Zainteresowani są przede wszystkim poziomem wynagrodzenia, ale jednocześnie możliwością podjęcia nowych wyzwań, które pozwolą na podniesienie i tak już wysoce rozwiniętych kompetencji.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/11/26/jak-zmotywowac-pracownika-tymczasowego

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 27 listopada .2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.