- Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością – uważają ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

aapelowali więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto zalecili pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka – w pracy oraz w przestrzeniach publicznych.

- Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć – podkreśla Rada Przedsiębiorczości.

 


Jak zapobiec lockdownowi?

Jak podkreślają przedsiębiorcy, z analiz krajów europejskich wynika, że większy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ma stosowanie zasady DDM. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez wiele najbliższych miesięcy. Jeśli mamy to przetrwać, walka z pandemią musi mieć charakter strategiczny: należy dążyć do wykrywania ognisk, skutecznego izolowania zakażonych, utrzymywania rygorystycznego reżimu sanitarnego, zwiększania wydolności służby zdrowia i edukacji społeczeństwa. Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać: wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników, przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa.

- Apelujemy także do rządu o przeznaczenie części środków pomocowych na opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw na masową skalę. System ochrony sanitarnej powinien zapewnić: schematy i procedury ochrony anty COVID-19 dla przedsiębiorstw, nakłady na nowe technologie ochrony i środki ochrony sanitarnej oraz system wymiany informacji i nadzoru sanitarnego – podkreśla Rada Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy jednocześnie wyrażają głęboką nadzieję, że powyższe środki ochrony i zwiększenie dyscypliny przełożą się na zmniejszenie zachorowań – a tym samym rząd odstąpi od drastycznego zamykania gospodarki.

- Pamiętajmy, że zamknięcie każdej firmy to tragedia nie tylko przedsiębiorcy – ale przede wszystkim zatrudnionych u nich pracowników i ich rodzin. Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19, już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660 mln złotych. Wspólne działanie przedsiębiorców i rządu oraz dialog z biznesem i korzystanie z doświadczeń przedsiębiorców pozwoli przetrwać trudny czas pandemii i uratować miejsca pracy – napisali przedsiębiorcy.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie Przedsiębiorczości i wszystkim polskim przedsiębiorcom za apel, który traktuję jako wyraz odpowiedzialności za polskie firmy, polskie miejsca pracy, nasze bezpieczeństwo społeczne i gospodarcze. Wierzymy, że ten apel przyczyni się do tego, że uda nam się uniknąć czarnego scenariusza, czyli lockdownu – powiedział w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.