Po czterech miesiącach walki o utrzymanie miejsc pracy, w połowie lipca 2020 r., Konfederacja Lewiatan zapytała reprezentatywną próbę przedsiębiorców o ich wnioski wynikające z doświadczeń pandemii. - Interesowały nas głównie informacje, które mogą okazać się przydatne w przyszłości – zapewniają autorzy badania.

 


Jaka pomoc była ważna dla przedsiębiorców?

Okazuje się, że zwolnienie ze składek ZUS było przydatne dla największej grupy przedsiębiorców, z czego dla prawie 20 proc. pomoc ta była niezbędna, aby utrzymać firmę. Dla 42 proc. badanych przedsiębiorstw przydatne były odroczenie płatności podatków i dofinansowanie postojowego. Bardzo ważne  okazało się postojowe – 29 proc. dużych firm biorących udział w badaniu uznało, że ta forma była niezbędna dla ich utrzymania.

Zdaniem 36 proc. ankietowanych przedsiębiorców, przydatne dla ich działalności było dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy. Pomoc z BGK doceniło natomiast 24 proc. firm.

 


Przedsiębiorcy zostali też poproszeni o wskazanie trudności, które napotkali starając się o pomoc z tarczy. Najczęściej wskazywaną barierą okazała się niejasna interpretacja przepisów, którą podało 43 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się zbyt długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku (40 proc. respondentów), a po 31 proc. wskazań uzyskały zbyt wąskie kryteria dostępu oraz zbyt skomplikowana procedura. 30 proc. firm miało problemy z uzyskaniem szczegółowej informacji.

Badanie przeprowadził w połowie lipca br. Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan, na próbie 300 przedsiębiorców.