Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się debatą „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”. Jak wynika z informacji prasowej, podczas debaty eksperci odpowiadali m.in. na pytania, czym jest franczyza i jak zmieniła rynek pracy w Polsce, czy może być sposobem na walkę z bezrobociem, jakie obowiązki mają franczyzodawcy wobec franczyzobiorców oraz jak wygląda ten rynek w Polsce i na świecie.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Komentarz ebook >>


Franczyza w Polsce i w innych rozwiniętych krajach

- Franczyza w Polsce rozwija się dynamicznie na tle innych krajów i sądzę, że ten trend wzrostowy będzie trwał. Z naszych analiz wynika, że tempo przyrostu liczby franczyz w Polsce, to około 5 proc. z roku na rok (zarówno liczby franczyzobiorców, jak i liczby dostępnych systemów franczyzowych). W innych krajach rozwiniętych, tj. Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ten przyrost jest na poziomie 1-2 proc. z roku na rok – wyjaśnia Grzegorz Łaptaś, partner PwC.

Badania przeprowadzone przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna wskazują, że najmniej zadowolonymi pracownikami są ludzie w wieku 25-34 (51 proc.) oraz powyżej 55. roku życia (50 proc.).

- Badania zdecydowanie pokazują, że niewiele ponad połowa jest zadowolona z wykonywanej pracy. Pójście na swoje, otwarcie własnej działalności mogłoby być dla nich alternatywą. Niestety, ciągle pokutuje coś takiego, jak mit bezpieczeństwa pracy na etacie, albo większe poczucie bezpieczeństwa pracy dla kogoś. Ten wymiar poczucia bezpieczeństwa w dużym stopniu decyduje o tym, na ile osoba jest skłonna pracować u kogoś na etacie, a na ile funkcjonować samodzielnie – mówi dr Tomasz Baran, wydział psychologii UW, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

 


Franczyza tworzy nowe miejsca pracy

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w kraju wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln. Dziś w Polsce działa 1310 sieci franczyzowych i 83 tys. franczyzobiorców. Najbardziej popularnymi biznesami są: handel – sklepy spożywcze oraz usługi – koncepty gastronomiczne. 

- Franczyza tworzy nowe biznesy, nowe miejsca pracy, w konsekwencji zmniejsza bezrobocie i przyczynia się do aktywizacji zawodowej. W Polsce duch przedsiębiorczości jest bardzo silny. Większy odsetek ludzi czynnych zawodowo w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej myśli o pracy na własny rachunek. Jeśli więc mamy ograniczony kapitał i chęć założenia własnego biznesu – franczyza jest dobrym pomysłem na osiągnięcie sukcesu – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.