Po pytaniach Prawo.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wreszcie Informację o wybranych świadczeniach pieniężnych za maj 2021 r. Największym zaskoczeniem tego zestawienia są dane dotyczące zasiłków opiekuńczych. W maju rodzice mogli bowiem korzystać nie tylko z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach, ale i jeszcze dodatkowego zasiłku opiekuńczego, którego wypłatę do 25 czerwca 2021 r. przedłużały kolejne rozporządzenia Rady Ministrów.

Czytaj również: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca>>

Skok w zasiłkach opiekuńczych…

Z danych ZUS wynika, że w maju 2021 r. ubezpieczeni przebywali na zasiłku opiekuńczym łącznie przez 2 941,5 tys. dni zasiłkowych. W tym czasie Zakład wypłacił im 266 333,3 tys. zł tytułem zasiłku opiekuńczego, przeciętna zaś dzienna wysokość zasiłku wyniosła 90,54 zł.

To znaczący wzrost liczby wypłacanych zasiłków opiekuńczych i ich kwot od września 2020 r.

 

Zasiłki opiekuńcze

Miesiąc

Liczba dni zasiłkowych (w tys.)

Kwota wypłat (w tys. zł)

Przeciętna dzienna wysokość zasiłku (w zł)

Sierpień 2020 r.

4 136,2

356 974,7

86,30

Wrzesień 2020 r.

1 952,7

168 722,4

86,40

Październik 2020 r.

1 011,9

89 526,4

88,47

Listopad 2020 r.

1 017,8

96 899,8

95,20

Grudzień 2020 r.

1 708,6

147 898,5

86,56

Styczeń 2021 r.

2 274,2

190 004,4

83,55

Luty 2021 r.

1 636,3

145 089,2

88,67

Marzec 2021 r.

1 099,7

102 673,4

93,37

Kwiecień 2021 r.

1 681,0

148 746,9

88,49

Maj 2021 r.

2 941,5

266 333,3

90,54

Źródło: ZUS

 

- Wzrost liczby zasiłków opiekuńczych w maju wynika ze stopniowego otwierania szkół i zakładów pracy po obostrzeniach. Zjawisko to pokazuje, jak dużą odpowiedzialność wzięli na siebie pracodawcy, którzy przez czas lockdown’u dostosowali zadania pracowników do wymogów godzenia ról zawodowych i rodzinnych – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Według niego, to właśnie dzięki elastycznej organizacji pracy i dobrym praktykom przedsiębiorców w wielu branżach udało się pogodzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi.