Celem konferencji jest promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Jest ona kierowana do pracodawców, ich przedstawicieli oraz przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników, w szczególności w sektorze budowlanym.
Prelegenci – m.in. z Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz łódzkiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego – omówią takie zagadnienia jak: eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie, zalety systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem pracy, zapobieganie potknięciom i poślizgnięciom.
Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.