Skrzydlewska jest autorką raportu Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania bezrobocia wśród osób młodych. Dokument został przegłosowany podczas ubiegłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Raport ten zawiera rekomendację, by osoby w wieku do 30 lat były objęte programem tzw. gwarancji dla młodych.

Obecnie inicjatywa ta skierowana jest do osób poniżej 25. roku życia. Zgodnie z programem mają one otrzymywać ofertę pracy, możliwości dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.

Według uczestniczącego w konferencji komisarza UE ds. zatrudnienia Laszlo Andora właśnie program gwarancji dla młodych jest głównym narzędziem walki z bezrobociem młodych. Powiedział, że KE już wezwała kraje do tworzenia planów jego wdrażania. „Chcielibyśmy, by do końca tego roku te 20 krajów, w których są regiony, gdzie bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 procent, przygotowało swoje programy gwarancji dla młodych" - powiedział.

Fińska eurodeputowana Sari Essayah zaznaczyła z kolei, że aby inicjatywa ta odniosła sukces, kraje UE nie mogą polegać tylko na unijnych pieniądzach. „Niezbędna jest też spora suma państwowych środków" - dodała.

Skrzydlewska wezwała do podjęcia "prawdziwych kroków, które zakończyłyby niepokojący proces marginalizacji młodych bezrobotnych ludzi". Zastrzegła, że wszystkie te działania muszą być skoordynowane i monitorowane.

Zdaniem eurodeputowanej państwa członkowskie powinny odpowiednio wesprzeć finansowo firmy, które oferują staże młodym ludziom, tak by nie były one bezpłatne.

Polska eurodeputowana uważa, że konieczne jest też promowanie samozatrudnienia, m.in. poprzez wprowadzanie ulg podatkowych dla młodych ludzi zakładających firmy.

Według statystyk w 27 krajach UE bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi. Najdotkliwiej problem ten dotyka zmagające się z głębokim kryzysem kraje południowoeuropejskie: Grecję, Hiszpanię i Portugalię.

Na czerwcowym szczycie przywódcy krajów UE postanowili, że na działania służące walce z bezrobociem wśród młodych UE przeznaczy w latach 2014-2020 co najmniej 8 mld euro. To o dwa miliardy więcej, niż obiecywano jeszcze w lutym, gdy przywódcy uzgadniali wieloletni budżet Unii. Pierwsze 6 mld euro trafi w latach 2014 i 2015 do 13 krajów z regionami o bezrobociu wśród młodzieży przekraczającym 25 proc., w tym do Polski.

Z Brukseli Julia Potocka