Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpnień wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. przy mniejszym o 1,1 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,6 proc.- podał GUS w komunikacie.