W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanychw urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1994,9 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8% (o 15,9 tys.), a w skali roku – o 6,8% (o 127,3 tys.).