Wstępna analiza statystycznych kart wypadku przy pracy przesyłanych do GUS prowadzi do wniosku, że najwięcej poszkodowanych (4.411 osób) uległo wypadkowi przy przenoszeniu przedmiotów. 4.118 osób doznało urazu przy podnoszeniu i opuszczaniu (tzw. ręczny transport w pionie), a 3486 – przy ciągnięciu, pchaniu i toczeniu (ręczny transport w poziomie).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.