W okresie I-II kwartału 2014 roku powstało 323,4 tys. nowych miejsc pracy, z tego 7,5% w sektorze publicznym, a 92,5% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów małych (39,2%). Zlikwidowano natomiast 168,3 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (90,5%) oraz jednostkach małych (35,6%).

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w II kwartale 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 14,3%. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy ogółem w II kwartale 2014 roku w stosunku do poprzedniego okresu znacznie spadła (o 19,4%). W końcu II kwartału 2014 r. nie obsadzone było jeszcze 13,9 tys., tj. 9,6% nowo utworzonych miejsc pracy.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zlikwidowanych miejsc pracy zmalała (o 9,9%). W stosunku do I kwartału 2014 r. liczba zlikwidowanych miejsc pracy ogółem zmalała (o 23,9%).

 

Źródło: www.stat.gov.pl