Dnia 27 maja br. na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego zamieszczony został dokument pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2014 roku”.

Raport stanowi kompendium wiedzy o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników i zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, o zlikwidowanych zakładach górniczych, w których prowadzony jest ruch turystyczny, leczniczych i rekreacyjnych, a także o działaniach prewencyjnych i represyjnych nadzoru górniczego.

Z analizy sytuacji w polskim górnictwie oraz danych liczbowych wynikają dla nadzoru górniczego następujące priorytety w bieżącej działalności kontrolnej:

- kontrola prowadzonej profilaktyki i zagrożenia metanowego w celu uniknięcia katastrof górniczych;

- kontrola prowadzonej profilaktyki i zagrożenia związanego z opadem skał ze stropów i ociosów;

- kontrola funkcjonowania w kopalniach układów transportowych, w tym przewozu pracowników do i z miejsca pracy;

- kontrola stosowania właściwych technologii prowadzenia robót we wszystkich rodzajach górnictwa;

- kontrola funkcjonowania kopalń objętych restrukturyzacją.

Statystyka rejestrowanych w górnictwie zgonów naturalnych (w latach 2009-2014 – łącznie 87, z tego aż ok. 74 proc. w kopalniach węgla kamiennego) wykazuje, że spowodowane były przeważnie ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową. WUG apeluje do przedsiębiorców górniczych o zwrócenie uwagi na kwestię wykrywania wczesnych objawów choroby wieńcowej w ramach badań okresowych i wstępnych pracowników.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2015 r.