Propozycje dotyczące ograniczenia możliwości zawierania kontraktów terminowych złożyli jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciele związków zawodowych.
– Chcemy rozmawiać o tych zagadnieniach, ale jednocześnie także o likwidacji barier, które utrudniają dziś zawieranie stałych kontraktów – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan, członek wspomnianego zespołu.
Podkreśla, że stanowisko pracodawców ma dotyczyć m.in. kwestii zróżnicowania okresów wypowiedzenia umów na czas określony wraz ze stażem pracy (obecnie takie rozwiązanie dotyczy wyłącznie kontraktów na czas nieokreślony) oraz propozycji wydłużenia okresów próbnych (w tej sprawie pracodawcy wyrazili już w praktyce swoje poparcie).
– W zasadzie zgadzamy się co do kierunku zmian w zasadach zawierania umów, ale musimy doprecyzować swoją opinię w kwestiach szczegółowych – podkreśla Grażyna Spytek-Bandurska.
(...)